Šaltiniai bendruomeniškumo tema

Organizacija/žmogus

Nuoroda

Kokią informaciją galime rasti?

 

logo (1)Tarptautinė gyvenviečių ir kaimynystės centrų federacija (IFS)

www.ifsnetwork.org

Apie pasaulinį judėjimą, jungiantį įvairių šalių bendruomenes, kurios gina ir atstovauja bandruomenės poreikius ir interesus, padeda išryškinti jos narių stipriąsias puses, siekiant šeimų ir kaimynystėje gyvenančių žmonių socialinės gerovės ir socialinio teisingumo.

Amitai Etcioni (Amitai Etzioni)

6a00d8341f7b1f53ef00e5500f979b8834-150wi

http://www.amitaietzioni.org/

communitarianism/

Komunitarizmo „guru“ Amitai Etcioni Kolumbijos universiteto (Columbia University) sociologas. Rasime jo mintis apie komunitarizmą, bibliografiją šia tema

download

NVO AVILYS

http://www.nvoavilys.lt/

Nevyriausybinių Organizacijų Avilys- nevyriausybinių organizacijų ir socialinių inovatorių darbo, kūrybos ir bendravimo erdvė.

header

LIETUVOS VIETOS BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA (LVBOS)

http://www.lvbos.lt/

LVBOS koordinuoja jos narių – Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų veiklą, atstovauja teisėtiems narių bendriesiems interesams bei juos gina valdžios bei valdymo institucijose ar kitose organizacijose, skatina Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų plėtrą ir tenkina kitus vietos bendruomenių organizacijų viešuosius interesus, siekia realios savivaldos.

logo Bendruomenės

http://www.bendruomenes.lt/

Bendruomenes jungiantis portalas.
 logodownload 

Komunitarinės politikos institutas Džordžo Vašingtono Universitete (JAV)

 

http://icps.gwu.edu/

Pateikiamos įvairios tyrimų sritys, tokios kaip teisė, morali ekonomika, politika, medicina ir bioetika, o šalia jų ir komunitarizmas (www.gwu.edu/~ccps/RCPlatform.html).
  ncl-logo

Nacionalinė pilietinė lyga (JAV)

http://www.ncl.org/

Pateikiama informacija apie šios lygos veiklą , kaip žmonės įtraukiami į vietos savivaldos procesus, kaip vyksta tarpsektorinis bendradarbiavimas ir kt.Plačiai nušviečiami Amerikos miestų kasmetiniai apdovanojimai piliečių įtraukimo srityje.

logo

Pilietinės praktikos tinklas (JAV)

http://www.cpn.org/

Pateikiama informacija apie šio tinklo veiklą sprendžiant problemas vietos bendruomenėse. Nors jie skelbia, kad tai nepartinis tinklas, bet jie pateikia informaciją iš politinių partijų, kurios prisideda prie bendruomeniškos  politikos  skatinimo.
logo (1)

Ashoka – inovacijos dėl visuomenės pasaulinis tinklas

https://www.ashoka.org/

Pateikiama informacija, kad kiekvienas galime pateikti sprendimus kaip spręsti problemas mūsų dienų pasaulyje. Originaliausių idėjų, kurios paverčiamos darbais autoriai gauna stipendijas. Jas yra gavę 8 lietuviai.
 logo_new 

Pilietinio ugdymo centras (JAV)

http://www.civiced.org/

Pateikiama medžiaga kaip demokratijos principus įgyvendinti. Tai naudinga moksleiviams, studentams ir visiems piliečiams. Vykdomos 6 programos iš kurių Lietuvoje yra vykdoma programa CIVITAS. Įdomi ir reikalinga programa apie mokymasį būti piliečiu programa PILIETIS.