2019 metų konkursas


DĖL RESPUBLIKINIO KONKURSO VIETOS BENDRUOMENĖMS „BENDRUOMENĖ –
ŠVYTURYS 2019 – KELIAS Į SĖKMĘ“ NOMINANTŲ PASKELBIMO


Atsižvelgdama į respublikinio konkurso vietos bendruomenėms „Bendruomenė – Švyturys
2019 – kelias į sėkmę“ (toliau – Konkursas) Komisijos nominacijų nugalėtojams išrinkti 2020 m.
birželio 30 d. sprendimą,


s k e l b i u Konkurso nominacijų nugalėtojus:

Pirmoji nominacija „Vietos bendruomenės lyderis – vadybininkas“ – Regina Ramanauskienė,
„Krakių žiburiai“ bendruomenės pirmininkė (Skuodo rajono savivaldybė).

Antroji nominacija „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“ – Paupių bendruomenė (Klaipėdos
miesto savivaldybė).

Trečioji nominacija „Bendruomeniškiausia seniūnija arba savivaldybė“ – Pasvalio rajono
savivaldybė.

Ketvirtoji nominacija „Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė“ – Raudondvario miestelio
bendruomenė (Kauno rajonas).

Penktoji nominacija „Sveiką gyvenseną propaguojanti vietos bendruomenė“ – „Upytės žemė“
bendruomenė (Panevėžio rajono savivaldybė).

Rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė