2021 metų konkursas

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RESPUBLIKINIO VIETOS BENDRUOMENIŲ KONKURSO „BENDRUOMENĖ –
ŠVYTURYS 2021 – KELIAS Į SĖKMĘ“ NOMINANTŲ PASKELBIMO
2022-04-14 Nr. 1I-122
Vilnius
Vadovaudamasi Respublikinio vietos bendruomenių konkurso „Bendruomenė – Švyturys –
kelias į sėkmę“ nuostatais, patvirtintais rektoriaus 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1I-44 „Dėl
respublikinio vietos bendruomenių konkurso „Bendruomenė – Švyturys – kelias į sėkmę“ nuostatų
patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į respublikinio vietos bendruomenių konkurso „Bendruomenė –
Švyturys 2021 – kelias į sėkmę“ (toliau – Konkursas) komisijos nominacijų nugalėtojams išrinkti
2022 m. balandžio 13 d. sprendimą,
s k e l b i u Konkurso nominacijų nugalėtojus:
– nominacija „Vietos bendruomenės lyderis – vadybininkas“ – Monika Ražanauskienė,
Kančėnų kaimo bendruomenės „Dėmesio centras“ pirmininkė (Alytaus rajono savivaldybė);
– nominacija „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“ – Subačiaus bendruomenė (Kupiškio
rajono savivaldybė);
– nominacija „Bendruomeniškiausios seniūnijos arba savivaldybės“ – Ukmergės rajono
savivaldybė;
– nominacija „Glaudžiai su mokykla bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“ – Šaltiniečių
bendruomenė (Panevėžio miesto savivaldybė);
– nominacija „Sveiką gyvenseną propaguojanti vietos bendruomenė“ – Dvariškių
bendruomenė (Pakruojo rajono savivaldybė).
Rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė

Nominacija Bendruomenės lyderis-vadybininkas Razanauskiene

Nominacija – Bendruomenės sėkmė Kupiskio raj. Subačiaus bendruomenė

Nominacija – Benruomeniškiausia Savivaldybė Ukmergė. Bendruom, saviv

Nominacija. Glaudžiai su mokykla bendraujanti vietos bendr. Šaltiniečių bendr, Panevėžys

Nominacija, Sveiką gyvenimą propaguojanti bendruomenė Dvariškių bendr, Pakruojis