2020 metų konkursas

DĖL RESPUBLIKINIO KONKURSO VIETOS BENDRUOMENĖMS „BENDRUOMENĖ –
ŠVYTURYS 2020 – KELIAS Į SĖKMĘ“ NOMINANTŲ PASKELBIMO


Atsižvelgdama į respublikinio konkurso vietos bendruomenėms „Bendruomenė – Švyturys
2020 – kelias į sėkmę“ (toliau – Konkursas) Komisijos nominacijų nugalėtojams išrinkti 2021 m.
gegužės 17 d. sprendimą,

s k e l b i u Konkurso nominacijų nugalėtojus:

Pirmoji nominacija „Vietos bendruomenės lyderis – vadybininkas“ – Pranė Kvedarienė, Sigutėnų
kaimo bendruomenės pirmininkė (Pakruojo rajono savivaldybė).

Antroji nominacija „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“ – Gudkaimio kaimo bendruomenė
(Vilkaviškio rajono savivaldybė).

Trečioji nominacija „Bendruomeniškiausia seniūnija arba savivaldybė“ – Betygalos seniūnija
(Raseinių rajono savivaldybė).

Ketvirtoji nominacija „Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė“ konkurso partnerio „Pro
Partners“ teikimu – Birštono vienkiemio bendruomenė (Birštono savivaldybė).

Penktoji nominacija „Sveiką gyvenseną propaguojanti vietos bendruomenė“ konkurso partnerio
„Nacionalinė sportininkų asociacija“ teikimu – Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenė (Panevėžio
rajono savivaldybė).

Rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė