2022 metų konkursas

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL RESPUBLIKINIO VIETOS BENDRUOMENIŲ KONKURSO „BENDRUOMENĖ –
ŠVYTURYS 2022 – KELIAS Į SĖKMĘ“ NOMINANTŲ PASKELBIMO
Vadovaudamasi Respublikinio vietos bendruomenių konkurso „Bendruomenė – Švyturys –
kelias į sėkmę“ nuostatais, patvirtintais rektoriaus 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1I-44 „Dėl
respublikinio vietos bendruomenių konkurso „Bendruomenė – Švyturys – kelias į sėkmę“ nuostatų
patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į respublikinio vietos bendruomenių konkurso „Bendruomenė –
Švyturys 2022 – kelias į sėkmę“ (toliau – Konkursas) komisijos nominacijų nugalėtojams išrinkti
2023 m. balandžio 18 d. sprendimą,
s k e l b i u Konkurso nominacijų nugalėtojus:
– nominacija „Vietos bendruomenės lyderis – vadybininkas“ – Vitas Katkevičius Kybartų
bendruomenė (Vilkaviškio rajono savivaldybė);
– nominacija „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“ – Krakių bendruomenė (Kėdainių
rajono savivaldybė);
– nominacija „Bendruomeniškiausios seniūnijos arba savivaldybės“ – Jūžintų seniūnija
(Rokiškio rajono savivaldybė);
– nominacija „Glaudžiai su mokykla bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“ – Pabradės
bendruomenė „Domus“ (Švenčionių rajono savivaldybė);
– nominacija „Sveiką gyvenseną propaguojanti vietos bendruomenė“ – Panevėžiuko
bendruomenė (Kauno rajono savivaldybė);
– nominacija „Vietos infrastruktūrą gerinanti vietos bendruomenė“ – Vasaknų
bendruomenė (Zarasų rajono savivaldybė);
– nominacija „Glaudžiai su policija bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“ – Paupių
bendruomenė, Klaipėdos miesto savivaldybė.
Rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė

1 nominacija V. Katkevičius, Kybartai

2 nominacija Krakės Kėdainių raj.

3 nominacija Rokiškio rajono savivaldybės Jūžintų seniūnijos bendruomeniškumo indekso nustatymo Krivulės protokolas

4 nominacija Pabradės bendr. Švenčionių raj.sav.

5 nominacija Panevėžiuko bendr. Kauno raj.sav.

6 nominacija Vasaknų bendruomenė, Zarasų raj.sav.

7 nominacija Paupių bendr., Klaipėda