8osios (2016 m.) praktinės-mokslinės konferencijos medžiaga

Konferencijos tema: “Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?”

Konferencijos koordinatorius Doc.dr. Saulius Nefas, saunef@mruni.eu , tel. 8 687 35228

Konferencijos pristatymas

Konferencijos nuotraukos ir dalyvių mintys apie 2016 m. konferenciją

KONFERENCIJOS MEDŽIAGA:

 1. Dr. Lilitos Seimuskanes „Dabartinės tendencijos piliečių dalyvavimo vietos savivaldoje Latvijoje“ pranešimasApie pranešėją
 2. Doc. Dr. Astos Balkutės „Ar bendruomenininkas geras pilietis?“ pranešimas; Apie pranešėją
 3. Doc. Dr. Eglės Vaidelytės, Doc. Dr. Eglės Butkevičienės Socialinės inovacijos bendruomenėse: užsienio šalių gerosios praktikos“ pranešimas; Apie pranešėjas
 4. Doc. Dr. Jolantos Solnyškinienės „Socialinis verslas — galimybės ir iššūkiai vietos bendruomenėse“ pranešimas; Apie pranešėją
 5. Justino Ubo  „Apie grįžtamąją migraciją ir projektas — „Renkuosi Lietuvą“ pranešimas;
 6. Dr. Giedrės Misiūnienės „Daugiafunkcių centrų veiklos galimybės Lietuvos regionuose“ pranešimas; Apie pranešėją
 7. Prof. Dr. Irenos Leliūgienės „Vaikų pozityvi veikla teritorinėje bendruomenėje: realybė ir perspektyvos“ pranešimasApie pranešėją
 8. Doc. Dr. Audriaus Šimkaus „Savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymo modelio diegimas nevyriausybinėse organizacijose“ pranešimas;  Apie pranešėją
 9. Prof. Dr. Vilmos Atkočiūnaitės „Lietuvos kaimo socialinės infrastruktūros vystymo scenarijai“ pranešimas;   Apie pranešėją
 10. Doktorantės Linos Sveiklaitės „Vietos bendruomenės dalyvavimas priimant sprendimus dėl atsinaujinančių eneregijos išteklių plėtros“ pranešimas;  Apie pranešėją
 11. Magistrantės Rūtos Ežerinskės „Vietos bendruomenių ir vietos valdžios bendradarbiavimas Šilutės rajono savivaldybėje“ pranešimas; Apie pranešėją
 12. Venanto Mačiekaus „Funkcionalios tradicinių Lietuvos kaimų bendruomenės“ pranešimas; Apie pranešėją

Apie konferenciją „Šilutės naujienose“

Apie konferenciją „Savivaldybių žiniose“