7osios (2015m.) praktinės – mokslinės konferencijos medžiaga

Konferencijos tema: “Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?”

Konferencijos koordinatorius Doc.dr. Saulius Nefas, saunef@mruni.eu , tel. 8 687 35228

Konferencijos pristatymas

Konferencijos programa

Konferencijos nuotraukos ir dalyvių mintys apie 2015 metų konferenciją

KONFERENCIJOS MEDŽIAGA:

1. Doc. dr. Jurgitos Šiugždinienės  „Kiek sumani Lietuvos viešojo valdymo sistema?“ pranešimas ; 

2. Prof. dr. Gedimino Navaičio „Sėkminga bendruomenė: svajonė ar tikrovė?” pranešimas ; Apie pranešėją;

3. Arūno Kučiko „Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimo patirtis“ pranešimas ; Apie pranešėją;

4. Prof. dr. Irenos Leliūgienės „Iššūkiai ir lūkesčiai bendruomenės centrų lyderiams šiuolaikinėje visuomenėje”? pranešimas ; Apie pranešėją; Daugiau informacijos rasite čia

5. Doc. dr. Jolitos Sinkienės ir Kristinos Grumadaitės  „Sumanus miestas: kas, ką ir kaip turi daryti, kad tokiu tapti?” pranešimas ;  Apie pranešėją;

6. Dr. Egidijaus Vareikio „Lietuvos ateities planavimo strategijos: kaip sukurti sumanią bendruomenę” pranešimas ; Apie pranešėją ;

7. Audronės Alijošiūtės  „Bendros vertės kūrimas: kodėl svarbi atsakinga savivaldos ir verslo partnerystė ir kaip įvardyti atstovavimą?“ pranešimas ; Apie pranešėją;

8. Edvardo Pociaus  „E. demokratija savivaldybėje.” pranešimas ; Apie pranešėją;

9. Dr. Jono Punio ir Jono Kaminsko „Vadybos teorijos taikymo galimybės Vietos savivaldos įstatyme” pranešimas ; Apie pranešėjus;

10. Prof. dr. Algirdo Astrausko „Seniūnijų metinių veiklos planų rengimas ir įgyvendinimas: teisinis reglamentavimas ir vietos gyventojų dalyvavimas“ pranešimas ;

11. Prof.dr. Birutės Mikulskienės „E.platformos siekiant suinteresuotųjų susikalbėjimo: e.sveikatos atvejis“ pranešimas; Apie pranešėją.