Auksinė krivūlė“ ir padėka Pagėgių savivaldybei buvo įteikta „Už bendruomeniškumo skatinimą“. Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis apie bendruomeniškumą.

f

 

Bendruomeniškumas, jo aktyvinimas, skatinimas pasireiškia visose Savivaldybės veiklos srityse: planuojant metų biudžetą, išklausomi visi turintys idėjų sukurti ir padaryti kažką naudingo savo kraštui. Svarstant vietinių kelių tvarkymui skirtų lėšų paskirstymą kviečiami pagrindiniai seniūnijų keliukų naudotojai – ūkininkai. Darni bendrystė su seniūnijomis, seniūnaičiais, nevyriausybinėmis organizacijomis, klubais duoda savo apčiuopiamų vaisių: rengiamos puikios kaimų šventės, vykdomi įvairūs projektai erdvėms gražinti, veiklai vystyti ir paslaugoms teikti bei atliekami įvairūs bendri darbai, kuriems ne visada reikia piniginių lėšų, o dažnai tik darnaus darbo, geranoriškumo, kaimyniškumo.

Sutvarkyta gausybė kaimų viešųjų erdvių, pritaikytų tiek senjorams pailsėti, tiek jaunimui aktyviai praleisti laisvalaikį. Organizacija „Vietos veikos grupė“ geranoriškai globoja visas turinčias idėjų ir noro veikti organizacijas, kaimų bendruomenes. Savivaldybė visada palaiko šias iniciatyvas ir yra pagrindinė įvairių projektų įgyvendinimo rėmėja (lėšos, techninės priemonės, žmogiškieji ištekliai, bendros talkos ir kt.).

Itin šiltas bendruomeniškumas pastaraisiais metais neliko nepastebėtas ir plačiosios mūsų šalies auditorijos – LRT filmavimo grupė nuolat fiksavo įvairius pasiekimus įgyvendinant tiek didesnius europinius, tiek mažesnius vietinės reikšmės projektus. Detaliam susipažinimui su reikšmingais visai bendruomenei įvykiais Pagėgių krašte gali pasitarnauti filmuota medžiaga interneto portale LRT/Mediateka, laidos „Gimtoji žemė“ įrašai.